SFS 2017:1060 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

171060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.