SFS 2017:1072 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018

171072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2018

1;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter ska under år 2018 göras på så sätt att 10,4 procent
förs till staten, 20,3 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning
och återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna.

2 §

Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen

(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska under år 2018 göras på så sätt
att 14,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och åter-
stoden förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1065.

SFS 2017:1072

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017