SFS 2017:1087 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

171087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1175) med
instruktion för Nationalmuseum;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1175) med instruktion

för Nationalmuseum ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och

samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1568.

SFS 2017:1087

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017