SFS 2017:1088 Förordning om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

171088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1176) med
instruktion för Naturhistoriska riksmuseet;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (2007:1176) med instruktion

för Naturhistoriska riksmuseet ska ha följande lydelse.

2 a §

1

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och

samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:738.

SFS 2017:1088

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017