SFS 2017:1089 Förordning om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

171089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:71) med
instruktion för Statens centrum för arkitektur och
design;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2013:71) med instruktion för

Statens centrum för arkitektur och design ska ha följande lydelse.

4 §

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och

samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1089

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017