SFS 2017:1099 Förordning om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

171099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1216) med
instruktion för Alkoholsortimentsnämnden;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1216) med instruktion

för Alkoholsortimentsnämnden

1 ska ha följande lydelse.

6 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:640.

SFS 2017:1099

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017