SFS 2017:1103 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

171103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833)
om vissa register för forskning om vad arv och
miljö betyder för människors hälsa;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2013:833) om vissa register för

forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gäller till
och med den 31 december 2017

1, ska fortsätta att gälla till utgången av 2020.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2015:609.

SFS 2017:1103

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017