SFS 2017:1113 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

171113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:1162) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

6 §

1

Myndigheten ska

1. främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbild-

ningar som myndigheten ansvarar för, och

2. stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra

samt informera om modeller för validering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:766.

SFS 2017:1113

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017