SFS 2017:1131 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

171131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1278) om kommunernas be-

talningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska upphöra att gälla vid utgången
av 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:1131

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017