SFS 2017:1171 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

171171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:819) om
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersätt-

ning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Aktivitetsstöd får lämnas till den som har fyllt 25 år och deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program enligt

1. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
2. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Aktivitetsstöd enligt första stycket får även lämnas till den som inte har

fyllt 25 år, om personen är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshets-
ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:1171

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017