SFS 2017:1177 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

171177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll
av ekologisk produktion;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:1059) om kontroll av

ekologisk produktion ska upphöra att gälla vid utgången av december 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1177

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017