SFS 2017:1182 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

171182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2018

1;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas

på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk
ska vara 0,13 procent för år 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1143.

SFS 2017:1182

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017