SFS 2017:1195 Förordning om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

171195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift

1;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas

ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för in-
drivning ska vara 0,13 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1136.

SFS 2017:1195

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017