SFS 2017:1216 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

171216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CNFIED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CNFIED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CNFIED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CNFIED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CNFIED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CNFIDC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:598) om <br/>h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande <br/>biobr�nslen;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 a kap. 2 � lagen (2010:598) om</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som l�ggs till grund f�r</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 b eller 4 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inte �r livsmedelsbaserat, eller<br/>2. �r livsmedelsbaserat men har producerats i en anl�ggning som tagits i</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">drift f�re den 31 december 2013 och inte �r fullst�ndigt avskriven.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:838.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1216</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:598) om
h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande
biobr�nslen;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 a kap. 2 � lagen (2010:598) om

h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen ska ha f�ljande
lydelse.

3 a kap.

2 �

2

Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som l�ggs till grund f�r

avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 b eller 4 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi

1. inte �r livsmedelsbaserat, eller
2. �r livsmedelsbaserat men har producerats i en anl�ggning som tagits i

drift f�re den 31 december 2013 och inte �r fullst�ndigt avskriven.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2015:838.

SFS 2017:1216

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;