SFS 2017:1217 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

171217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.