SFS 2017:1224 Lag om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.