SFS 2017:1229 Lag om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.