SFS 2017:1232 Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

171232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.