SFS 2017:1233 Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

171233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.