SFS 2017:1242 Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)

171242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring
i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:722) om ändring i sjölagen

(1994:1009) ska träda i kraft den 3 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1242

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017