SFS 2017:1243 Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

171243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring
i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424)

om åtgärder mot förorening från fartyg ska träda i kraft den 3 februari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1243

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017