SFS 2017:1244 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

171244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.