SFS 2017:1244 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

171244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JHOGOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JHOGOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JHOGOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JHOGOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JHOGOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rfattningssamlingsf�rordningen <br/>(1976:725);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rfattningssamlingsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1976:725)</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">De notiser som anges i 5 � och som under ett kalender�r har f�rts in i</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS ska efter �rets utg�ng samlas i SFS.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">I SFS ska det dessutom tas in uppgifter om<br/>1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under �ret har l�tit ge</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ut en f�rfattningssamling,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vilka andra myndigheter under regeringen som under �ret har l�tit ta in</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rfattningar eller allm�nna r�d i en s�dan f�rfattningssamling,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under �ret har kungjort</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rfattningar p� annat s�tt �n i en f�rfattningssamling eller publicerat all-<br/>m�nna r�d enligt 28 �,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS ska ocks� inneh�lla uppgifter om vilka f�rfattningssamlingar som</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">under �ret har getts ut av riksdagsf�rvaltningen och av f�rvaltnings-<br/>myndigheter under riksdagen samt uppgifter om vilka andra myndigheter<br/>under riksdagen som under �ret har l�tit ta in f�rfattningar i en s�dan f�rfatt-<br/>ningssamling. I SFS ska det vidare anges att det finns en f�rfattningssamling<br/>f�r varje l�n.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheter som avses i andra stycket ska senast den 15 januari varje �r</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket ska tas in i SFS.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Mathias S�fsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2006:66.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1244</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rfattningssamlingsf�rordningen
(1976:725);

utf�rdad den 7 december 2017.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rfattningssamlingsf�rordningen

(1976:725)

1 ska ha f�ljande lydelse.

6 �

De notiser som anges i 5 � och som under ett kalender�r har f�rts in i

SFS ska efter �rets utg�ng samlas i SFS.

I SFS ska det dessutom tas in uppgifter om
1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under �ret har l�tit ge

ut en f�rfattningssamling,

2. vilka andra myndigheter under regeringen som under �ret har l�tit ta in

f�rfattningar eller allm�nna r�d i en s�dan f�rfattningssamling,

3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under �ret har kungjort

f�rfattningar p� annat s�tt �n i en f�rfattningssamling eller publicerat all-
m�nna r�d enligt 28 �,

SFS ska ocks� inneh�lla uppgifter om vilka f�rfattningssamlingar som

under �ret har getts ut av riksdagsf�rvaltningen och av f�rvaltnings-
myndigheter under riksdagen samt uppgifter om vilka andra myndigheter
under riksdagen som under �ret har l�tit ta in f�rfattningar i en s�dan f�rfatt-
ningssamling. I SFS ska det vidare anges att det finns en f�rfattningssamling
f�r varje l�n.

Myndigheter som avses i andra stycket ska senast den 15 januari varje �r

l�mna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket ska tas in i SFS.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2017:1244

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;