SFS 2017:1246 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.