SFS 2017:1248 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

171248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.