SFS 2017:1249 Förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga

171249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.