SFS 2017:1252 Förordning om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

171252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:756) med
instruktion för Lotteriinspektionen;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:756) med instruktion för

Lotteriinspektionen ska ha följande lydelse.

9 §

1

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 5

och besluta om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:618.

SFS 2017:1252

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017