SFS 2017:1255 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

171255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LHEOPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LHEOPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:18px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:LHEOPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:LHEOPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:15px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LHEOPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i jaktf�rordningen (1987:905);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om jaktf�rordningen (1987:905)</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att nuvarande 40 b � ska betecknas 40 c,<br/><i>dels</i> att 40 a och 58 �� och bilaga 1 och 4 ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 40 b �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>40 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">Ur viltv�rdsfonden f�r ers�ttning l�mnas f�r</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Polismyndighetens kostnader f�r att efters�ka eller p� annat s�tt sp�ra,</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">d�da eller omh�nderta djur av s�dan art som avses i 33 �, och</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. kostnader med anledning av en anm�lan enligt 36 �.<br/>Ers�ttning ur fonden f�r �ven l�mnas till den som har hj�lpt Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">heten vid efters�k, dock inte till den som har skadskjutit det djur som efter-<br/>s�ktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillh�r.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Fr�gor om ers�ttning pr�vas av Polismyndigheten. <br/>Naturv�rdsverket f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att yttra</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sig, meddela f�reskrifter om s�dan ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett djur �verl�mnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution f�r</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">forskning eller undervisning, Statens veterin�rmedicinska anstalt eller annan<br/>mottagare, ers�tts kostnaderna f�r �verl�mnandet av mottagaren.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>40 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om ers�ttning f�r Polismyndighetens kostnader f�r efters�k</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 40 � andra stycket och om ers�ttning till den som har hj�lpt Polismyn-<br/>digheten vid s�dant efters�k pr�vas av Polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att yttra</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sig, meddela f�reskrifter om s�dan ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>58 �</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">F�ljande beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas: <br/>1. Naturv�rdsverkets beslut i ett �verklagat �rende, <br/>2. l�nsstyrelsens beslut enligt 4 � om beslutet avser n�got annat �n registre-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring av kronhjortsomr�de, </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 9 � andra eller tredje</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket, </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 F�rordningen omtryckt 2000:1216. Senaste lydelse av 40 b � 2009:1265.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:1232.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2016:556.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1255</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1255</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22">5. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 21 � andra stycket,<br/>6. Naturv�rdsverkets beslut enligt 24 a �, <br/>7. Polismyndighetens beslut enligt 30 �, <br/>8. Naturv�rdsverkets beslut enligt 38 �, <br/>9. Polismyndighetens beslut enligt 40 a � tredje stycket eller 40 b �, <br/>10. l�nsstyrelsens beslut enligt 47 � f�rsta stycket, och <br/>11. l�nsstyrelsens beslut enligt 52 d �. <br/>Andra beslut av l�nsstyrelsen �n de som anges i 13 nedan f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till Naturv�rdsverket: </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22">1. beslut som anges i andra stycket, <br/>2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c ��, och <br/>3. beslut om jakt efter vilda f�glar eller beslut om jakt efter bj�rn, varg,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">j�rv, lo eller n�gon annan art som �r markerad med N eller F i bilaga 1 till art-<br/>skyddsf�rordningen (2007:845). </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra beslut av Polismyndigheten �n de som anges i andra stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagas till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft22">Jacob Wichmann<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1255</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:466px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Allm�nna jakttider</b></p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2012:466.</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Slag av vilt</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">Omr�de</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft30">Jakttid</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Dovhjort  hind och kalv</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft36">S�dermanlands l�n<br/>�sterg�tlands l�n<br/>Kalmar l�n<br/>Sk�ne l�n<br/>V�stra G�talands l�n<br/>�rebro l�n</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft30">den 21 okt.den 15 nov</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 22.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">9)<br/>Kronhjort</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">Sk�ne l�n</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft36">andra m�ndagen i okt. <br/> den 31 jan.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">Jakt i kronhjortsomr�de och kronhjortssk�tselomr�de, se bilaga 3.<br/>Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 22 och 23.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">9)<br/>R�djur</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft36">Hela landet utom <br/>V�sternorrlands, <br/>J�mtlands, <br/>V�sterbottens och <br/>Norrbottens l�n</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft30">den 1 okt.  den 31 jan.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:1255</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga 4</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft42">5</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Jakt f�r att f�rebygga skador av vilt</b></p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">5 Senaste lydelse 2012:466.</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">22)<br/>Om det beh�vs f�r att f�rebygga <br/>skada, f�r �rskalv av dov- och <br/>kronhjort som upptr�der vid f�lt <br/>med osk�rdad gr�da jagas i hela <br/>landet utom Sk�ne och Gotlands <br/>l�n.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft40">den 1 juli  den 15 april.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">23)<br/>�rskalv av kronhjort som orsakar <br/>stamskada p� barrtr�d f�r jagas i <br/>hela landet utom Sk�ne och Gotlands <br/>l�n.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft40">den 1 juli  den 15 april.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i jaktf�rordningen (1987:905);

utf�rdad den 30 november 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om jaktf�rordningen (1987:905)

1

dels att nuvarande 40 b � ska betecknas 40 c,
dels att 40 a och 58 �� och bilaga 1 och 4 ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 40 b �, av f�ljande lydelse.

40 a �

2

Ur viltv�rdsfonden f�r ers�ttning l�mnas f�r

1. Polismyndighetens kostnader f�r att efters�ka eller p� annat s�tt sp�ra,

d�da eller omh�nderta djur av s�dan art som avses i 33 �, och

2. kostnader med anledning av en anm�lan enligt 36 �.
Ers�ttning ur fonden f�r �ven l�mnas till den som har hj�lpt Polismyndig-

heten vid efters�k, dock inte till den som har skadskjutit det djur som efter-
s�ktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillh�r.

Fr�gor om ers�ttning pr�vas av Polismyndigheten.
Naturv�rdsverket f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att yttra

sig, meddela f�reskrifter om s�dan ers�ttning.

Om ett djur �verl�mnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution f�r

forskning eller undervisning, Statens veterin�rmedicinska anstalt eller annan
mottagare, ers�tts kostnaderna f�r �verl�mnandet av mottagaren.

40 b �

Fr�gor om ers�ttning f�r Polismyndighetens kostnader f�r efters�k

enligt 40 � andra stycket och om ers�ttning till den som har hj�lpt Polismyn-
digheten vid s�dant efters�k pr�vas av Polismyndigheten.

Naturv�rdsverket f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att yttra

sig, meddela f�reskrifter om s�dan ers�ttning.

58 �

3

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande till allm�n f�rvaltningsdomstol.

F�ljande beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas:
1. Naturv�rdsverkets beslut i ett �verklagat �rende,
2. l�nsstyrelsens beslut enligt 4 � om beslutet avser n�got annat �n registre-

ring av kronhjortsomr�de,

3. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 9 � andra eller tredje

stycket,

4. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 15 �,

1 F�rordningen omtryckt 2000:1216. Senaste lydelse av 40 b � 2009:1265.

2 Senaste lydelse 2014:1232.

3 Senaste lydelse 2016:556.

SFS 2017:1255

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1255

5. Naturv�rdsverkets eller l�nsstyrelsens beslut enligt 21 � andra stycket,
6. Naturv�rdsverkets beslut enligt 24 a �,
7. Polismyndighetens beslut enligt 30 �,
8. Naturv�rdsverkets beslut enligt 38 �,
9. Polismyndighetens beslut enligt 40 a � tredje stycket eller 40 b �,
10. l�nsstyrelsens beslut enligt 47 � f�rsta stycket, och
11. l�nsstyrelsens beslut enligt 52 d �.
Andra beslut av l�nsstyrelsen �n de som anges i 13 nedan f�r �verklagas

till Naturv�rdsverket:

1. beslut som anges i andra stycket,
2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c ��, och
3. beslut om jakt efter vilda f�glar eller beslut om jakt efter bj�rn, varg,

j�rv, lo eller n�gon annan art som �r markerad med N eller F i bilaga 1 till art-
skyddsf�rordningen (2007:845).

Andra beslut av Polismyndigheten �n de som anges i andra stycket f�r

�verklagas till l�nsstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(N�ringsdepartementet)

background image

3

SFS 2017:1255

Bilaga 1

4

Allm�nna jakttider

4 Senaste lydelse 2012:466.

Slag av vilt

Omr�de

Jakttid

Dovhjort  hind och kalv

S�dermanlands l�n
�sterg�tlands l�n
Kalmar l�n
Sk�ne l�n
V�stra G�talands l�n
�rebro l�n

den 21 okt.den 15 nov

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 22.

9)
Kronhjort

Sk�ne l�n

andra m�ndagen i okt.
 den 31 jan.

Jakt i kronhjortsomr�de och kronhjortssk�tselomr�de, se bilaga 3.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 22 och 23.

9)
R�djur

Hela landet utom
V�sternorrlands,
J�mtlands,
V�sterbottens och
Norrbottens l�n

den 1 okt.  den 31 jan.

background image

4

SFS 2017:1255

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 4

5

Jakt f�r att f�rebygga skador av vilt

5 Senaste lydelse 2012:466.

22)
Om det beh�vs f�r att f�rebygga
skada, f�r �rskalv av dov- och
kronhjort som upptr�der vid f�lt
med osk�rdad gr�da jagas i hela
landet utom Sk�ne och Gotlands
l�n.

den 1 juli  den 15 april.

23)
�rskalv av kronhjort som orsakar
stamskada p� barrtr�d f�r jagas i
hela landet utom Sk�ne och Gotlands
l�n.

den 1 juli  den 15 april.

;