SFS 2017:1256 Förordning om upphävande av förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

171256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1993:712) om
den statliga fonden för fukt- och mögelskador i
småhus, m.m.;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:712) om den statliga fonden

för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången
av 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1256

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017