SFS 2017:1257 Förordning om upphävande av förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

171257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2013:922) om
stöd till kommuner för inventering av den fysiska
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2013:922) om stöd till kommuner

för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet ska
upphöra att gälla vid utgången av 2017.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den

upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1257

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017