SFS 2017:1257 Förordning om upphävande av förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

171257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.