SFS 2017:1258 Förordning om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

171258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.