SFS 2017:1258 Förordning om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

171258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2013:1102) om
stöd till utvecklingsprojekt för jämställda
offentliga miljöer i städer och tätorter;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2013:1102) om stöd till utveck-

lingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter ska upphöra
att gälla vid utgången av 2017.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den

upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1258

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017