SFS 2017:1259 Förordning om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

171259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2014:835) om
stöd till nationella utvecklingsprojekt om
tillämpningen av plan- och bygglagen;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:835) om stöd till nationella

utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen ska upphöra att
gälla vid utgången av 2017.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den

upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1259

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017