SFS 2017:1259 Förordning om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

171259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2014:835) om
stöd till nationella utvecklingsprojekt om
tillämpningen av plan- och bygglagen;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:835) om stöd till nationella

utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen ska upphöra att
gälla vid utgången av 2017.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den

upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1259

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017