SFS 2017:1259 Förordning om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

171259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.