SFS 2017:1260 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

171260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.