SFS 2017:1264 Förordning om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

171264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.