SFS 2017:1265 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

171265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LGDEPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LGDFAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LGDFAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:LGDFAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:LGDEPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LGDFAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LGDEPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LGDEPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LGDEPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag f�r kommunernas medverkan vid <br/>2018 �rs val till riksdagen, kommun- och <br/>landstingsfullm�ktige;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r sin medverkan vid 2018 �rs val till riksdagen, kommun- och lands-</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tingsfullm�ktige ska kommunerna f� statsbidrag med</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16">1. dels 30 000 kr per kommun,<br/>2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">totala antalet r�stber�ttigade i riket vid val till kommunfullm�ktige, ber�knat<br/>efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr,<br/>varvid brutet tal ska avrundas ned�t till helt krontal.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Valmyndigheten ska fastst�lla statsbidraget och betala ut bidraget till kom-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">munerna senast den 30 april 2018.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut i �renden om statsbidrag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Helena Swenz�n<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1265</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag f�r kommunernas medverkan vid
2018 �rs val till riksdagen, kommun- och
landstingsfullm�ktige;

utf�rdad den 7 december 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

F�r sin medverkan vid 2018 �rs val till riksdagen, kommun- och lands-

tingsfullm�ktige ska kommunerna f� statsbidrag med

1. dels 30 000 kr per kommun,
2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det

totala antalet r�stber�ttigade i riket vid val till kommunfullm�ktige, ber�knat
efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr,
varvid brutet tal ska avrundas ned�t till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastst�lla statsbidraget och betala ut bidraget till kom-

munerna senast den 30 april 2018.

Beslut i �renden om statsbidrag f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1265

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;