SFS 2017:1266 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

171266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.