SFS 2017:1267 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

171267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för 2018;

1

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första

stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar ska vara 1,7 procent för 2018.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1204.

SFS 2017:1267

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017