SFS 2017:1267 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

171267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LIGFHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LIGFHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LIGFHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LIGFHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LIGFHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar <br/>och vissa andra utl�nningar f�r 2018;</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrustning enligt 16 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemutrustning f�r flyktingar och<br/>vissa andra utl�nningar ska vara 1,7 procent f�r 2018.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2016:1204.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1267</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om r�nta p� l�n till hemutrustning f�r flyktingar
och vissa andra utl�nningar f�r 2018;

1

utf�rdad den 7 december 2017.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Den r�nta som ska betalas p� l�n till hemutrustning enligt 16 � f�rsta

stycket f�rordningen (1990:1361) om l�n till hemutrustning f�r flyktingar och
vissa andra utl�nningar ska vara 1,7 procent f�r 2018.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2016:1204.

SFS 2017:1267

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;