SFS 2017:1271 Förordning om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

171271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1072) med
instruktion för Polarforskningssekretariatet;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1072) med instruktion

för Polarforskningssekretariatet ska ha följande lydelse.

5 §

Direktören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:1271

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017