SFS 2017:1275 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

171275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.