SFS 2017:1280 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

171280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.