SFS 2017:1283 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

171283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag

1;

beslutade den 1 december 2017.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 pro-
cent från och med den 1 februari 2018.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ANN-MARIE BEGLER

Eva Nordqvist

1 Senaste författning i ämnet SFS 2016:1107.

SFS 2017:1283

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017