SFS 2017:1290 Förordning om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

171290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:20) om
statliga kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:20) om statliga kreditgaran-

tier för förvärv av bostad ska upphöra att gälla vid utgången av 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1290

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017