SFS 2017:1290 Förordning om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

171290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.