SFS 2017:1290 Förordning om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

171290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FENIHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FENIHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FENIHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:FENIHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FENIHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FENIHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FENIHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FENIHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (2008:20) om <br/>statliga kreditgarantier f�r f�rv�rv av bostad;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2008:20) om statliga kreditgaran-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tier f�r f�rv�rv av bostad ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2017.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER ERIKSSON</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1290</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (2008:20) om
statliga kreditgarantier f�r f�rv�rv av bostad;

utf�rdad den 7 december 2017.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2008:20) om statliga kreditgaran-

tier f�r f�rv�rv av bostad ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av 2017.

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

SFS 2017:1290

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;