SFS 2017:1292 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

171292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och nationella
minoritetsspråk;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att 6 och 11 §§ förordningen (2009:1299) om natio-

nella minoriteter och minoritetsspråk och bilagan till förordningen ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel,

till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län,
Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län,
Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands
län, Örebro län och Östergötlands län.

11 §

2

Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som in-

går i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län,
Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands län.
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga
kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bi-
dragsår.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1543.

2 Senaste lydelse 2011:1530.

SFS 2017:1292

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

2

SFS 2017:1292

Bilaga

3

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i
ett förvaltningsområde

3 Senaste lydelse 2014:1543.

Kommun

Förvaltningsområde

Borlänge kommun
Borås kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Enköpings kommun
Fagersta kommun
Finspångs kommun
Gislaveds kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Hofors kommun
Hällefors kommun
Järfälla kommun
Kalix kommun
Karlskoga kommun
Krokoms kommun
Lindesbergs kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Malmö kommun
Mariestads kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Oxelösunds kommun
Sandvikens kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Surahammars kommun
Söderhamns kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans kommun
Trosa kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun

Finska
Finska
Finska
Samiska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska och meänkieli
Finska
Samiska
Finska
Finska
Finska, samiska och meänkieli
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska och samiska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska
Finska

background image

3

SFS 2017:1292

Västerås kommun
Åsele kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun

Finska
Samiska
Finska
Finska

Kommun

Förvaltningsområde

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017