SFS 2017:1293 Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

171293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring
i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) ska träda i kraft den 10 februari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1293

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;