SFS 2017:1294 Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:719) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

171294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2017:719) om ändring
i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott
mot mänskligheten och krigsförbrytelser;

utfärdad den 13 december 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2017:719) om ändring i lagen (2014:406)

om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska
träda i kraft den 10 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1294

Utkom från trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017