SFS 2017:1294 Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:719) om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

171294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HEKMCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HEKMDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HEKMDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:HEKMCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HEKMDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HEKMCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HEKMCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HEKMCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om ikrafttr�dande av lagen (2017:719) om �ndring <br/>i lagen (2014:406) om straff f�r folkmord, brott <br/>mot m�nskligheten och krigsf�rbrytelser;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att lagen (2017:719) om �ndring i lagen (2014:406)</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">om straff f�r folkmord, brott mot m�nskligheten och krigsf�rbrytelser ska<br/>tr�da i kraft den 10 februari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">David Oredsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1294</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om ikrafttr�dande av lagen (2017:719) om �ndring
i lagen (2014:406) om straff f�r folkmord, brott
mot m�nskligheten och krigsf�rbrytelser;

utf�rdad den 13 december 2017.

Regeringen f�reskriver att lagen (2017:719) om �ndring i lagen (2014:406)

om straff f�r folkmord, brott mot m�nskligheten och krigsf�rbrytelser ska
tr�da i kraft den 10 februari 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1294

Utkom fr�n trycket
den 22 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;