SFS 2017:1305 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.