SFS 2017:1306 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.