SFS 2017:1307 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

171307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.