SFS 2017:1308 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.