SFS 2017:1309 Lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

171309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.