SFS 2017:1311 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

171311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.